Regulamin

1. Każda osoba, która dodaje wpis, akceptuje regulamin i tym samym staje sie użytkownikiem portalu. 2. Użytkownik może w pełni korzystać z portalu, a w szczególności dodawać wpisy, za które ponosi wyłączną odpowiedzialność.

3. Prawidłowo dodany wpis posiada rzetelny opis, który nie został nigdzie indziej opublikowany, a przedmiot wpisu jest zgodny z prawem polskim i międzynarodowym.

4. Wszystkie wpisy są sprawdzane przez pracowników portalu. Niepomyślny wynik kontroli skutkował będzie zmiana treści lub usunięciem wpisu.

5. W brzmieniu regulaminu mogą pojawić się zmiany. Informacja o nich zostanie zamieszczona na stronie portalu. Od tego momentu zmiany zaczną obowiązywać.